Servermeddelande

Om du nu kan surfa på nätet, betyder det att det är hos din WiFi-extender som ditt problem med WiFi ligger. Du kan då gå vidare med din felsökning med den vetskapen. Nästa steg är att säkerställa att din enhet inte försöker ansluta till fel nätverk, till exempel grannens WiFi eller en repeater som inte […]